Poznaj nasze marki

Zasób 1
vhh-l
rk-l
logo

Grupa AMB S.A.
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Katowice – Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000871437;
kapitał zakładowy 2.800.000,00 zł opłacony w całości,
NIP : 6272769924
REGON: 387591231

SIEDZIBA SPÓŁKI:
ul. Kadecka 5a
41-503 Chorzów

EMAIL: recepcja@grupaamb.com
TEL: 32 777 00 00

Blank Form (#3)